TDB 2018 Yılı Üye Aidatları

TDB'nin 16. Olağan Genel Kurul Toplantısına Göre 
2018 YILI ÜYE AİDATLARI

Buna göre;
1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinden; 415,00 TL,

2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olmaları durumunda aidatlarının birinci maddede belirtilen miktarda,

3. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden; 205,00 TL,

4. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinden; 205,00 TL. aidat alınacaktır.

5. Kayıt Ücreti ise; 205,00 TL olacaktır.

     Genel Kurul kararlarının 10.maddesine göre de; üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk ettirilmesi ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Not: 2018 Yılı Aidatları Son Ödeme Tarihi : 31 Mart 2017'dir.

yükleniyor..