TDB 2021 Yılı Üye Aidatları

Pandemi nedeniyle 2021 yılı aidatlarının 2 eşit taksitte alınması Merkez Yönetim Kurulumuzun 2 Şubat 2021 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. Buna göre aidatların ilk taksiti 31 Mart 2021 tarihine kadar, ikinci taksiti de 30 Eylül 2021 tarihine kadar ödenebilecektir.

GENELGE

Sayı : 001-1. 1837 Tarih: 29.12.2020

Konu : 2021 Yılı Üye Aidatları

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

2021 yılında uygulanacak üye aidatlarının miktarı, ödeme şekli ve tarihleri aşağıdadır. 

Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 18. maddesi gereğince; Üye aidatlarının:

1) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleriyle, bu kurum ve

kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinin 2021 yılı aidatının 800 TL olarak

belirlenmesine,

2) Dişhekiminin aidat belirlenmesine esas statüsünün ilk kayıt tarihindeki ve izleyen

yıllarda 1 Ocak’taki durumuna göre belirlenmesine, yıl içinde değişen statüsü

sebebiyle o yılın aidatında herhangi bir değişiklik yapılmamasına,

3) Üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk etmesine ve Mart ayı sonuna

kadar ödenmesine,

4) Odaya ilk kayıt sırasında alınacak aidat miktarının, o yılın aidatının 12’ye

bölünerek, kayıt tarihinden yılsonuna kadar olan tam ay sayısıyla çarpılmasıyla elde

edilen miktar olarak belirlenmesine, (Odalar arası nakilde bu hüküm uygulanmaz)

5) 2021 yılında uygulanacak kayıt ücretinin 400 TL olarak belirlenmesine,

6) Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen

dişhekimlerinin 2021 yılı aidatının 400 TL olarak belirlenmesine,

7) Vakıf üniversiteleri dişhekimliği fakültelerinde görev yapan öğretim üyelerinin

aidatlarının kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile aynı miktarda

olmasına,

8) Öğretim üyeleri hariç olmak üzere, vakıf üniversitesi dişhekimliği fakültelerinin

açtığı poliklinik, ağız diş sağlığı merkezi, eğitim ve araştırma merkezlerinde çalışan

dişhekimlerinin, üyelik aidatlarının serbest çalışan dişhekimleriyle aynı olmasına;

9) Sahibi ve ortağı olmaksızın ilk defa bir özel sağlık kuruluşunda çalışmaya

başlayan dişhekimlerinin 2021 yılı aidatının 400 TL olarak belirlenmesine,

10)Mesleğini icra etmeyen ve içinde bulunulan takvim yılına göre 65 yaşını doldurmuş

dişhekimlerinden aidat alınmamasına,

11)Dişhekimlerinden, içinde bulunulan takvim yılına göre 65 yaşını doldurmuş olanların

çalışmayan üye olarak yeniden Odaya kayıt olmaları halinde, kayıt ücreti

alınmamasına,

12)Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve üyelikten ayrılmış

dişhekimlerinden Odaya yeniden kayıt olmaları halinde kayıt ücreti alınmamasına,

Olağanüstü Genel Kurul kararlarının  18. maddesine göre de; üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk ettirilmesi  ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. GEÇ ÖDENMESİ HALİNDE, TDB GENEL KURUL KARARI GEREĞİ YASAL FAİZ UYGULAMA ZORUNLULUĞU VARDIR. KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANMAKTA OLAN YASAL FAİZ AYLIK %1,6’DIR

Ödeme Şekilleri;

Ziraat Bankası Denizli Şubesi 

ZİRAAT BANKASI : İBAN TR 37 0001 0000 8437 1032 2350 01

ODAMIZDAN, KREDİ KARTI VE NAKİT OLARAK ÖDEME YAPABİLİRSİNİZ


yükleniyor..