Kategoriler
Haberler

GENEL KURUL İLANI TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ Denizli Dişhekimleri Odası

Odamız 18. Olağan Genel Kurul toplantısı 09.04.2022 Cumartesi günü saat 13:00’de 15 Mayıs Mh. 561 Sokak No:4 adresindeki hizmet binamızın 1.katında bulunan Konferans salonunda, seçimler ise 10.04.2022 Pazar günü saat 09:00 – 17:00 saatleri arasında aynı binanın 3.katında yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul Toplantısı 16.04.2022 Cumartesi günü,seçimler ise 17.04.2022 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Yönetim Kurulu Adına Dişhekimi Asuman KARAAĞAÇ Denizli Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri

1.GÜN

G Ü N D E M :

1-Açılış ve yoklama

2-Kongre divan teşkili

3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

4-Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması,görüşülmesi ve ibrası

5-Yeni dönem bütçe taslağının okunması ve kabulü

6- Organlara seçilecek üyelerin Genel Kurula sunulması

7-Oda organlarında görev alacaklara verilecek ödeneklerin tespiti

8-3224 Sayılı T.D.B Kanunu’nun 7. Maddesi’nin (d) bendine istinaden; Oda için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

9-Dilek ve temenniler

10-Kapanış

2.GÜN

Seçimler

Seçimlere katılmak 3224 sayılı kanunun 39.maddesi gereği zorunludur. Mevzuat gereği “Geçerli mazereti olmaksızın seçimlere katılmayanlara oda yönetim kurulu tarafından o yıl uygulanan en yüksek muayene ücreti kadar para cezası ile cezalandırılır” hükmü bulunmaktadır.

Üyelerimizin cezalı duruma düşmemeleri için olağan Seçimli Genel Kurul toplantısına katılmalarını ve oy kullanmalarını önemle rica ederim.