Kategoriler
Mevzuat

Mevzuat (TDB)

MEVZUAT KİTAPÇIĞI 2022
Kanunlar
Tüzükler
Yönetmelikler
Tebliğler
Yönergeler
Usul ve Esaslar
Protokoller / Anlaşmalı Kurumlar
Genelgeler
Sağlık Alanı Sertifikalı Eğitim Standartları
Tabela Standartları
Dişhekimlerinin Her Türlü İletişim Ortamında Yayın Yapmalarına İlişkin Kılavuz
TDB Dişhekimliği Meslek Etiği Kuralları
Hasta Hakları – Hekim Hakları
Genel Onam ve Korona Onam Formu
Tüketici Hakları / Protokolü