Kategoriler
Haberler

Reklam Yönetmeliği Neler Getirdi ?

29 Temmuz 2023 tarih ve 32263 sayılı Resmi Gazete’de yayınlan “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girdi.

Bu Yönetmelikle, sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin temel ilke ve ölçütlerin belirlenmiş ve bu faaliyetlerin denetlenmesi ile ihlal durumunda uygulanacak yaptırımlar belirtilmiştir.

Bu tarihten itibaren yapılan tüm yayınların bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi mümkündür. Bu nedenle bütün sağlık kuruluşları ile uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşlarının yayınlarını derhal gözden geçirmeleri ve reklam niteliğindeki yayınları durdurmaları, tanıtım ve bilgilendirme niteliğindeki yayınların ise diğer mesleki ve etik kuralların yanı sıra bu Yönetmeliğe uygun hale getirilmeleri gereklidir.

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğiyle, Yönetmelik kapsamında yer alan kişi ve sağlık tesislerinin reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin bildirim dosyalarının, Ticaret Bakanlığına ve Ticaret İl Müdürlüklerine iletilmesi aşamasında bildirim dosyalarında talep edilen bilgi ve belgeler de netleştirilmiştir. 

Şikâyete konu olan reklam, tanıtım veya bilgilendirmelere ait üzerinde tarihlerin ve internet sitelerinin URL adreslerinin bulunduğu basılı örnekler, tanıtımlarda yer verilen hangi ifadelerin, ilgili mevzuatın hangi hükmüne aykırılık teşkil ettiğine ilişkin detaylı, açıklayıcı ve ayırt edici bilgiler de başvuru esnasında istenecektir.

Odamıza yapılan reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde de Yönetmeliğe uygun olarak aynı prosedür uygulanacak, aynı bilgi ve belgeler talep edilecektir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230729-29.htm