Kategoriler
Mevzuat

Mevzuat (TDB)

MEVZUAT KİTAPÇIĞI 2022 Kanunlar Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Yönergeler Usul ve Esaslar Protokoller / Anlaşmalı Kurumlar Genelgeler Sağlık Alanı Sertifikalı Eğitim Standartları Tabela Standartları Dişhekimlerinin Her Türlü İletişim Ortamında Yayın Yapmalarına İlişkin Kılavuz TDB Dişhekimliği Meslek Etiği Kuralları Hasta Hakları – Hekim Hakları Genel Onam ve Korona Onam Formu Tüketici Hakları / Protokolü

Kategoriler
Mevzuat

Dilekçe Örnekleri

→ Oda üye kayıt formu → Denizli Dişhekimleri Odası’na nakil dilekçesi → Başka odaya nakil dilekçesi → Oda üyeliğinden ayrılmak istiyorum dilekçesi → Muayenehanemi kapattım, üyelikten ayrılmak istiyorum dilekçesi → TDB Kimlik kartı çıkarılması için gerekli dilekçe → Poliklinik açılış dilekçesi → Merkez açılış dilekçesi