Kategoriler
Haberler

2022 yılı ve Öncesine Ait AİDAT BORÇLARI yapılandırılıyor…

Değerli Meslektaşımız, 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 12.03.2023 tarih 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 10. Maddesinin (17) bendinde, Dişhekimlerinin aidat borçları ile Odaların Birlik payı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemede meslektaşlarımızın faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklarından vazgeçilerek 6 eşit […]