Kategoriler
Haberler

Reklam Yönetmeliği Neler Getirdi ?

29 Temmuz 2023 tarih ve 32263 sayılı Resmi Gazete’de yayınlan “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girdi. Bu Yönetmelikle, sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin temel ilke ve ölçütlerin belirlenmiş ve bu faaliyetlerin denetlenmesi ile ihlal durumunda uygulanacak yaptırımlar belirtilmiştir. Bu tarihten itibaren yapılan tüm yayınların bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi mümkündür. […]