2014 Yılı TDB Üye Aidatları

TDB 14. Olağan Genel Kurul Kararlarına Göre 2014 Yılı Üye Aidatları

2014 Yılı TDB Üye Aidatları

 14. Olağan Genel Kurulumuzun 12 ve 16.maddelerine göre 2014 yılı üye aidatları; 2013 yılında Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanacak yeniden değerlendirme oranında arttırılarak belirlenmesine ve aidatların küsuratlarından arındırılması amacıyla, en yakın 0 ya da 5 TL tam sayıyla yuvarlanması kararlaştırılmıştır.


       19 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 430 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ile 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Buna göre;


1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinden; 300,00 TL,

2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olmaları durumunda aidatlarının birinci maddede belirtilen miktarda,

3. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden; 150,00 TL,


4. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinden; 150,00 TL. aidat alınacaktır.


5. Kayıt Ücreti ise; 150,00 TL olacaktır.


     Genel Kurul kararlarının 17.maddesine göre de; üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk ettirilmesi ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.


Not: 2014 Yılı Aidatları Son Ödeme Tarihi : 31 Mart 2014'dür.

17.02.2014 13:31
yükleniyor..