Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Kınıyoruz

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Kınıyoruz

BASIN AÇIKLAMASI

       Gün geçmiyor ki ülkemizde sağlık alanında bir şiddet olayından bahsetmeyelim. Daha önceleri hastanelerin acil servislerinde aşina olduğumuz şiddet, maalesef dişhekimliği alanında da görülmeye başlandı. Dün özel bir diş merkezinde hasta yakını tarafından bir meslektaşımız şiddete maruz kalmıştır. Meslektaşımız saldırı sonrası hastaneden iş göremezlik raporu alarak saldırgan hakkında şikayetçi ve davacı olmuştur. Sağlık çalışanları hastaların rahatsızlıklarını gidermek, sorunlarını çözmek için çaba harcayan bir meslek grubudur. Ama ne yazık ki; hastalar tarafından ülkemizdeki sağlık sorunlarının tek sorumlusu olarak algılanmakta, sorunları yaratan sağlık çalışanlarıymış gibi hedefte her zaman sağlık çalışanları olmaktadır. 

       Şiddetin alabildiğine meşrulaştığı, hukukun işlevini kaybettiği şu günlerde bu gibi vakaların azaltılması yönünde yetkililer bir an önce adım atmalı, toplumdaki şiddeti dili ve davranışlarının azaltılması yönünde çaba harcamalıdır. Ülkemizde önde gelen liderlerin dili şiddet dili olunca maalesef toplumda bunun yansımaları olmakta, şiddet her alanda kendini göstermektedir. İnsanlarımızı daha anlayışlı, empati kuran, sorunun çözümünü şiddette değil diyalogta olduğunu ikna eden bir çaba içerisinde olunmalıdır.

      Meslektaşımızın maruz kaldığı saldırıyı Denizli Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu ve Üyeleri olarak kınıyor. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu gibi olayların artık son bulmasını, yasal olarak yapılabilecek bütün girişimlerde Dişhekimleri Odası olarak meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu bütün kamuoyuna duyururuz.


DENİZLİ DİŞHEKİMLERİ ODASI
         YÖNETİM KURULU

20.02.2014 14:33
yükleniyor..