DENİZLİ DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. OLAĞAN GENEL KURUL ve SEÇİMLER

DENİZLİ DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. OLAĞAN GENEL KURUL ve SEÇİMLER

 

 

 

 

 

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

Denizli Dişhekimleri Odası

 

SAYI    : 014/037/2014                                                                                                    24/03/2014

KONU : Genel Kurul ve Seçimler

 

SAYIN ÜYEMİZ

 

       Odamız 14. Olağan Genel Kurul toplantısı 12.04.2014 Cumartesi günü saat 13.00’te hizmet binamızın 1.katında bulunan Makine Mühendisleri Odası 7.Yıl Konferans salonunda aşağıda yazılı olan gündeme göre yapılacaktır.

       Ayrıca 13.04.2014 Pazar günü saat 09.00 – 17.00 arasında Makine Mühendisleri Odası Eski Hizmet Yerinde (3.kat ) seçimler yapılacaktır.

       Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul 19.04.2014 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

       Organ seçimleri ise 20.04.2014 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

      

                                                                                                          Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                     Dişhekimi Musa AKYOL

                                                                                               Denizli Dişhekimleri Odası Başkanı

 

 

      G Ü N D E M :

 

1-      Açılış ve yoklama

2-      Kongre divan teşkili

3-      Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

4-      Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrası

5-      Yeni dönem bütçe taslağının okunması ve kabulü

6-      Organlara seçilecek üyelerin Genel Kurula sunulması

7-      Oda organlarında görev alacaklara verilecek ödeneklerin tespiti

8-      3224 Sayılı T.D.B Kanunu’nun 7. Maddesi’nin ( d ) bendine istinaden; Oda için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

9-      Delege seçimi. ( ilgili yasal düzenleme yapılması halinde )

10-  Dilek ve temenniler

11-  Kapanış.

 

      Seçimlere katılmak 3224 sayılı kanunun 39.maddesi gereği zorunludur. Mevzuat gereği “Geçerli mazereti olmaksızın seçimlere katılmayanlara yönetim kurulunca en yüksek muayene ücreti olan (43,60 TL) para cezası ile cezalandırılır” hükmü bulunmaktadır.

      Bu nedenle lütfen demokratik hakkınızı Pazar günü kullanınız.

31.03.2014 09:54
yükleniyor..