Muayenehanelerde Teknisyen İstihdam Edilebileceğine İlişkin Mahkeme Kararı

Muayenehanelerde Teknisyen İstihdam Edilebileceğine İlişkin Mahkeme Kararı

GENELGE
Sayı : 001-1.1121 Tarih: 20.08.2014

Konu : Muayenehanelerde Teknisyen İstihdam
Edilebileceğine İlişkin Mahkeme Kararı


DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,
Bilindiği üzere dişhekimlerinin muayenehanelerinde diş teknisyeni çalıştırabilmeleriyle ilgili olarak kimi yerlerde sorun yaşanmaktadır. Bazı İl Sağlık Müdürlükleri, dişhekimlerinin yanında diş teknisyeni istihdam edilebilmesi için muayenehanenin diş laboratuvarına dönüştürülmesi gerektiği şeklinde yorum yapmakta, diş teknisyeninin muayenehanede çalışmasına izin vermemektedir. Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği`nin yayınlanmasıyla, 2005 yılında başlayan bu tartışmada Türk Dişhekimleri Birliği, dişhekiminin muayenehanesinde diş teknisyeni çalıştırmasının önünde bir engel bulunmadığı şeklinde değerlendirme yapmış, bunu Sağlık Bakanlığı ile de paylaşmıştı.
Sağlık Bakanlığı’nın diş teknisyeni istihdamı ile ilgili olumsuz görüşünü sürdürmesiyle, geçtiğimiz günlerde Sivas’ta mesleğini muayenehanesinde sürdüren bir meslektaşımızın yanındaki diş teknisyeninin çalışma belgesi iptal edilmişti. Meslektaşımıza verdiğimiz hukuki destekle Sivas İdare Mahkemesi’nde açılan davada Sağlık Bakanlığı’nın iptal işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. Bu Kararla, meslektaşımız yanında diş teknisyeni çalıştırma hakkını kazandığı gibi mahkeme kararındaki geniş yorum da bundan sonraki işlemler bakımından oldukça değerlidir. Söz konusu karara karşı Valiliğin, Sivas Bölge İdare Mahkemesine itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz sonrasında ortaya çıkacak karar da ayrıca paylaşılacaktır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla,


A.Tarık İŞMEN
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri


EK: Sivas İdare Mahkemesi’nin Esas No 2014/663
sayılı kararı (3 sayfa)

28.08.2014 07:19
yükleniyor..