25 Temmuz 2014 SUT Değişikliği karşılaştırmalı bilgi notu

25 Temmuz 2014 SUT Değişikliği karşılaştırmalı bilgi notu

GENELGE
Sayı : 001-1.1124 Tarih : 21.08.2014
Konu : SUT Değişikliği


DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKALIĞI’NA,


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 25.7.2014 tarih ve 29071 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile özürlüler dışında sevk ile de olsa ortodonti hariç özel sağlık kuruluşundaki diş tedavi giderlerinin ödenmeyeceği hükmü getirilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumunun bu değişikliği ile şimdiye kadar ki hasta sevklerine yönelik yargı kararlarını dikkate almadığı görülmektedir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki; ülkemiz nüfusunun %96'sının ağzında diş çürüğü vardır. Halkımızın tamamının yalnız kamuda istihdam edilen dişhekimleri tarafından tedavi edilme imkânı madden mümkün değildir. Bu gerçek ortada iken hizmetin kamudan alınma politikasının, uzun randevular sonucu ihmali ve dolayısıyla tedavileri öteleyerek dişin çürümesine yol açacağı çok açıktır. Her bir çürüğün kamuya maliyeti çok büyüktür. Esasen koruyucu uygulamalara yönelmesi gereken Sağlık Bakanlığının tedaviyi öncelemesi, serbest çalışan dişhekimlerinin ülke kaynaklarının bir parçası olarak görülmemesi, halkın diş çekimine adeta zorlanması anlamına gelmektedir. Diğer taraftan bu uygulama ile dişhekimliği fakültelerinin bilimsel çalışmalar yerine poliklinik hizmetlerine yönlendirilmesi bir başka deyişle döner sermaye gelirlerine koşullandırılması sonucu eğitim kalitesine getirdiği bir başka zararı görmemek mümkün değildir. Bu nedenle ağız diş sağlığındaki kamu uygulamalarının yetersiz ve son derece yanlış olduğu gerçeği çok açıktır. O nedenle 25.07.2014 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği hakkında hukuki girişimler kısa sürede yapılacaktır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla,


A. Tarık İŞMEN
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri


Eki: Tebliğe Ait Karşılaştırma Tablosu (5 Sayfa)

28.08.2014 07:22
yükleniyor..