Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

GENELGE
Sayı : 001-1.1113 Tarih : 18.08.2014
Konu : Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası


DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKALIĞI’NA,


Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26/7/2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğ ile gelen değişikliklerin yer aldığı metin ve her iki tebliğin karşılaştırılmış haline ilişkin tablo ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla,


A. Tarık İŞMEN
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri


Eki: 1 Sayfa Tebliğ Değişikliğine Ait Metin
8 Sayfa 2011 ve 2014 Tebliğlerinin Karşılaştırma Tablosu

28.08.2014 07:27
yükleniyor..