22 KASIM TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI VE DİŞHEKİMLERİ GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI - BASIN MERKEZİ

22 KASIM TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI VE DİŞHEKİMLERİ GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI - BASIN MERKEZİ

   

 

 

18 Kasım 2014

 

DENİZLİ DİŞHEKİMLERİ ODASI

BASIN AÇIKLAMASI

 

Türk Dişhekimleri Birliği

Denizli Dişhekimleri Odası, 17-23 Kasım Ağız-Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla  
“Ağız-diş sağlığı, genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır”
vurgusu yapıyor.

 

 

Ülkemizde ağız-diş sağlığı ile ilgili sorunlar en önemli halk sağlığı sorunları arasındadır. Bu durumu vurgulamak amacıyla 17–23 Kasım Ağız-Diş Sağlığı Haftası’nda bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

 

Ø  Türkiye’de ağız-diş sağlığı ile ilgili yayınlanan istatistikler oldukça dikkat çekmektedir.

Ø  Türkiye’de yılda 1 kişiye 1 diş fırçası bile düşmemekte, her 2 evden birine hiç diş fırçası girmemektedir.

Ø  Türkiye’de her 3 kişiden biri dişlerini günde 1 kez dahi fırçalamamaktadır.

Ø  Türkiye’de 65 yaş üstü nüfusta dişsizlik oranı %65’tir.

 

Ağız-diş sağlığı, genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Diş çürükleri ve diş eti hastalıkları, diyabet, kanser, kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıkları ile ortak risk faktörü taşımaktadır.

 

2011 yılında yayınlanan Birleşmiş Milletler Siyasi Deklarasyonu’nda; yılda 36 milyon insanın ölümüne sebep olan bulaşıcı olmayan hastalıklar (kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, solunum yolu hastalıkları, kanserler) ile ağız-diş sağlığını etkileyen hastalıkların aynı risk faktörlerini taşıdığı, dolayısıyla ağız-diş sağlığının korunmasının genel sağlığımızın da korunmasının en önemli ve birincil koşulunu oluşturduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sağlıklı beslenme ve sigarasız yaşam, hem genel sağlığı hem de ağız-diş sağlığınızı korumaktadır. Dişleri fırçalamak, diş çürüğü ve diş eti hastalığına neden olan bakteri plağının uzaklaştırılmasını sağlamaktadır.

 

 

İSTANBUL DEKLARASYONU

“Ağız sağlığı ve genel sağlık ilişkisine yeni bir yaklaşım çağrısı”

 

28-31 Ağustos 2013 tarihleri arasında 10.000’i aşkın katılımcı ile İstanbul’da yapılan FDI 101. Dünya Dişhekimliği Kongresi kapsamında gerçekleştirilen FDI Genel Kurulu’nda, TDB’nin önerisi ile İstanbul Deklarasyonu kabul edildi.

  • FDI Genel Kurulu’nda 130 ülkeyi temsil eden başkanlar ve liderler; ağız sağlığının, genel sağlık kadar gerekli temel bir insan hakkı olduğunu tekrar vurguladılar.
  • Diş çürükleri ve periodontal hastalıklar, en önemli global ağız sağlığı sorunları arasında sayılmaktadır. Diş çürükleri ve dişeti hastalıkları toplumun %90’ını etkilemektedir ve ağız kanseri en sık görülen sekizinci kanser tipidir, dünya genelinde yılda yaklaşık olarak 400,000 ile 700,000 ölümün sorumlusudur.
  • Ağız hastalıkları ve sistemik hastalıklar arasındaki ilişkiler hakkındaki bilimsel kanıtlar her geçen gün artmaktadır. Bulaşıcı olmayan hastalıklar (kardiyovasküler, diyabet, kanser ve solunum yolu hastalıkları) ve ağız hastalıkları aynı risk faktörlerini (sağlıksız beslenme, tütün

 

ve alkolün zararlı kullanımı) paylaşmaktadır. Sonuç olarak, dental profesyoneller ve genel tıp profesyonelleri arasında multidisipliner ve gelişmiş işbirliği yaklaşımına artan bir ihtiyaç bulunmaktadır.

  • Her yıl 36 milyon insan bulaşıcı olmayan hastalıklar sebebiyle yaşamını yitirmektedir ve ölümlerin %86’sı gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Dişhekimliği profesyonelleri, ağız sağlığını iyileştirme ve optimal korumanın yanı sıra, genel sağlığın ve hayat kalitesinin ve bireylerin olduğu kadar toplumun genelinin iyi sağlık halinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla sorumluluklarını genişletmelidirler. Bunun yanında FDI 2020 Vizyonuyla paralel olarak, Dünya Sağlık Örgütü’nün Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar 2013-2020 Eylem Planını desteklemektedirler.
  • FDI ve üye birlikleri;  dişhekiminin sağlıktaki rolünün genişlemesi, toplumun iyi sağlık halinin sürdürülmesi ve genel sağlığın geliştirilmesindeki sorumluluklarının yeniden tanımlanması ihtiyacının altını çizmektedir.
  • Bu nedenle FDI Dünya Dişhekimleri Birliği, ağız sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir bileşeni olarak tanınması ve bu konudaki güçlendirilmiş işbirliği yaklaşımının global ve ulusal politikalar geliştirilerek desteklenmesi için çağrıda bulunmaktadır.

 

Türk Dişhekimleri Birliği; ağız-diş sağlığı, genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır vurgusu yaparak ağız-diş sağlığının yaygınlaşması için şu önerilerde bulunuyor:

 

ü  Sağlıklı beslenme ve sigarasız yaşam,

ü  Yılda 2 kez diş hekimine kontrole gitmek,

ü  Günde 2 kez dişlerin florürlü diş macunu ile fırçalanması,

ü  Diş fırçasının 3 ayda 1 kez değiştirilmesi,

ü  Günde 1 kez diş ipi ile dişlerin temizlenmesi,

   

gibi “koruma esaslı dişhekimliği uygulamalarına” öncelik vererek diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının oluşmadan önlenebileceğini bildirmektedir. Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları, 25.000 meslektaşıyla birlikte sağlıklı toplum yaratılmasında “Ağız  ve Diş Sağlığı” konusunda uyarıcı ödevini gönüllülük ruhuyla ve büyük bir heyecanla yapmaktadır. Tüm vatandaşlarımızın “Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftasını”, meslektaşlarımızın “Dişhekimliği Günü” nü en iyi dilek ve saygılarımızla kutlamaktayız.

 

 

 

 

                                                                                             Denizli Dişhekimleri Odası

                                                                                                 Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                Dişhekimi Musa AKYOL

                                                                                                            Oda Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

18.11.2014 12:17
yükleniyor..