TÜM MESLEKTAŞLARIMIZIN 22 KASIM TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI ve DİŞHEKİMLERİ GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ

TÜM MESLEKTAŞLARIMIZIN 22 KASIM TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI ve DİŞHEKİMLERİ GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ

** TÜM MESLEKTAŞLARIMIZIN 22 KASIM TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI ve DİŞHEKİMLERİ GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ.**


22 KASIM TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI ve DİŞHEKİMLERİ GÜNÜ  VALİLİK ÖNÜ ATATÜRK ANITI ÇELENK KOYMA TÖRENİ

22.11.2014

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
DENİZLİ DİŞHEKİMLERİ ODASI
TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI ve DİŞHEKİMLERİ GÜNÜ
BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemizde 22 Kasım gününü içine alan hafta; Türk Dişhekimleri Birliği ve Odaları tarafından toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesine katkı koymak, dikkatini çekmek, doğru alışkanlıklar kazandırmak ve genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olan ağız ve diş sağlığı konusunda izlenen politikaları değerlendirmek amacıyla “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Türk Dişhekimleri Birliği, toplumun ve bireyin ağız diş sağlığının iyileştirilmesini ve nitelikli dişhekimliği hizmetinin sunulmasını amaç edinmiştir. Bu amacına ulaşabilmek için de bilimsel temelli, kanıta dayalı ve koruyucu ağız diş sağlığını önceleyen politikaları savunmaktadır.

Amacımıza ulaşabilmek adına, hafta boyunca tüm Odalarımızla birlikte, kamuoyu oluşturmak ve sesimizi yetkililere ulaştırabilmek için değişik etkinlikler düzenlemekteyiz.

Son yıllarda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) öncülüğünde başlatılan ve İstanbul’da gerçekleştirilen FDI Kongresi’nin de sonuç bildirgesi olarak imzalanıp deklare edilen FDI 2020 Vizyonu olan “Ağız sağlığı, genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır ve temel insan hakkıdır.” sloganı, önümüzdeki dönemlerde TDB’nin ve Odalarının en önemli temel hedefi olacak ve çalışmalarımızı bu yönde ağırlıklı olarak sürdüreceğiz.

Artık tüm dünyada, ağız ve diş sağlığı modelini oluştururken, bulaşıcı olmayan hastalıklarla (kalp, şeker hastalığı, kronik solunum hastalıkları,, kanser vb.) ağız sağlığının ortak risk faktörlerine göre değerlendirilip ele alınması gerektiği yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Dünyadaki ölümlerin % 60 ‘tan fazlasının, başka bir deyişle yılda 36 milyon insanın bulaşıcı olmayan (Kalp kastalığı,diyabet, kronik solunum hastalıkları ve kanser gibi) hastalıklardan öldüğü gerçeğini göz önünde bulundurduğumuzda ve ağız sağlığı ile ilişkilendirildiğinde, ağız diş sağlığının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Düşük gelirli ülkelerde bu rakamlar daha da artmaktadır

Özetlersek; Daha iyi bir genel sağlık için, ağız sağlığının geliştirilmesi şarttır. TDB ve Odaları olarak 2013 yılından itibaren bu konuyu, meslektaşlarımızla, genel tıp uzmanlarıyla ve yetkililerle birlikte ele alıp, topluma kazandırmayı hedeflerimizin en önemlisi olarak seçtik. 
Ülkemizde, insanımızın % 90‘nın üzerinde tedaviye muhtaç diş eti hastalıkları, diş çürükleri ve diş eksikliği mevcuttur. 65 yaş üstü insanımızdaki dişsizlik oranı % 67 dir. 0-11 yaş grubunda DMFT oranı 5,7 dir. Yani her çocukta 6’ya yakın tedavi edilmesi gereken dişeti sorunu, diş çürüğü ve eksik diş vardır. Dünya Dişhekimleri Birliği bu oranın 1.0 olmasını istemektedir. Bizdeki bu oranın düşürülebilmesi için, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Dişhekimlerinin ve toplumun duyarlılığına ihtiyaç vardır.

Çalışmalarımızı, özellikle çocuklarımızdan başlatmalıyız ki sağlıklı nesiller yetiştirebilelim ve sağlığa yapılan harcamaları azaltabilelim.

Son on yılda izlenen “Sağlıkta Dönüşüm” politikalarını incelediğimizde; Sağlık Bakanlığı Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde (ADSM) 7200 dişhekimi ve fakültelerde 3200 dişhekimiyle, performans kıskacı altında ağız diş sağlığı sorunlarının çözmeye çalıştığını görüyoruz. Son 5 yılda yapılan işlemlerde; bu merkezlerde poliklinik sayısı her yıl, 3 milyon artarak gelmiş.

Dişhekiminin yaptığı tedavi işlemlerine baktığımızda; 2013 yılı itibariyle bir günde ortalama; 4 adet krona, 0,7 adet bölümlü veya tam proteze, 1,3 adet kanal tedavisine, 8 adet diş temizliğine, 4 diş çekimine, 1,5 adet çocuk diş çekimine, 8 dolguya, 0.65 adet çocuk diş dolgusuna ulaşacaktır.

Bilimsel verilerle değerlendirdiğimizde bir dişhekiminin bu kadar işlemi ancak 15,7 saatte yapabileceği ortaya çıkmaktadır. Kaldı ki; günlük çalışma süresi gerçeği ile uyuşmamaktadır. Bu sonuca göre; Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde verilen hizmetlerin kalite sorgulaması ön plana çıkmasına rağmen, Sağlık Bakanlığı sadece rakamlara bakarak tabloyu başarı olarak değerlendirmemelidir.

Bu tabloda gördüğümüz bir başka çarpıcı nokta ise; 15,7 saatlik çalışma içerisinde çocuklara harcanması gereken koruyucu tedavi oranının 1,8 gibi çok düşük rakamda olmasıdır. Buradan da devletin koruyucu ağız diş sağlığına ne kadar az önem verdiğini, daha doğrusu önemsemediğini görüyoruz.

Ayrıca devletin kamuda ağız diş sağlığı hizmetleri için 2011 yılında ödediği toplam para 1 milyon 337 bin liradır. Yine bilimsel verilerle hesaplandığında bu parayla yukarıda sayılan tüm bu işlemlerin nitelikli yapılamayacağı da ortadadır. Bu nedenle devlet, işlemleri en düşük ücreti veren ihale yöntemiyle yapmaya çalışmakta, kaliteyi göz ardı ederek popülist bir yaklaşımla hizmet almaya çalışmaktadır.

Toplumun ağız diş sorunlarının çok yüksek olduğu ülkemizde, bugünkü performans ve ihale yöntemiyle sadece kamudan hizmet alarak çözmesi mümkün değildir.

Bu nedenlerle;

1. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin nitelikli ve sürdürülebilir olması için, şu anda atıl durumda bırakılan 15.000 serbest çalışan dişhekimi de ülkenin ağız diş sağlığı hizmetlerine dahil edilmelidir. Böylece geriye dönecek vergilerle devlet de kazanacak ve serbest çalışan dişhekiminin, yardımcı personel, laboratuvar ve malzeme tedarikçilerinin istihdamıyla ülke çalışanı artacaktır.

2. Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlar ağırlıklı olarak koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri
vermelidir. Ülkenin “çürüksüz” geleceği buna bağlıdır.

3. Dişhekimliği Fakültelerinin alt yapı ve öğretim üyesi ve akademisyen sorunu çözülmeden hızla artışı durdurulmalı ve fakülteler performans kıskacından kurtarılarak, gerçek görevi olan bilimsel araştırma ve eğitim çalışmalarına yönlendirilmelidir.
Sonuçta; insanımız dişsiz, muayenehanesinde çalışan dişhekimi işsiz, kamuda çalışan dişhekimleri köle durumundadır.
Bu ana görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşıyor, sorumluların dikkatine sunuyoruz.
Bu koşullar altında tüm meslektaşlarımın Dişhekimliği Günü'nü kutluyorum.

DENİZLİ DİŞHEKİMLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU ADINA
DİŞHEKİMİ MUSA AKYOL
ODA BAŞKANI

22.11.2014 08:40
yükleniyor..