2015 YILI ÜYE AİDATLARI

2015 YILI ÜYE AİDATLARI

TDB MYK'nın 10-11 Aralık 2014 Tarihli MYK Toplantısı ve 18.12.2014 Tarih ve 001-1.1665 Sayılı Genelgesine Göre;

2015 YILI ÜYE AİDATLARI

1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve
    kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinden; 330,00 TL,

2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleğini icra etmeyen
    dişhekimlerinden, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olmaları durumunda aidatlarının birinci maddede belirtilen miktarda,

3. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen
dişhekimlerinden; 165,00 TL,

4. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinden; 165,00 TL. aidat alınacaktır.

5. Kayıt Ücreti ise; 165,00 TL olacaktır.

     Genel Kurul kararlarının 17.maddesine göre de; üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk ettirilmesi ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Not: 2015 Yılı Aidatları Son Ödeme Tarihi : 31 Mart 2015'dir.

İlgili Genelgeye Haber Ekinden Ulaşabilirsiniz...

22.12.2014 09:27
yükleniyor..