Dişhekimi Sevinç ÖZGÜNER İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü

Dişhekimi Sevinç ÖZGÜNER İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü

23 Mayıs 1980’de Mecidiyeköy’deki evinde öldürülen TTB Merkez Konseyi Üyesi Dişhekimi Sevinç ÖZGÜNER’in anısına İstanbul Tabip Odası tarafından her yıl “Dişhekimi Sevinç ÖZGÜNER İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü” verilmektedir.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
TURKISH DENTAL ASSOCIATION
GENELGE
Sayı : 001-1.49 Tarih: 11.01.2012
Konu : “Dişhekimi Sevinç ÖZGÜNER İnsan Hakları, 
Barış ve Demokrasi Ödülü”DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

23 Mayıs 1980’de Mecidiyeköy’deki evinde öldürülen TTB Merkez Konseyi Üyesi Dişhekimi Sevinç ÖZGÜNER’in anısına İstanbul Tabip Odası tarafından her yıl “Dişhekimi Sevinç ÖZGÜNER İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü” verilmektedir.

Ödül; insan hakları, barış ve demokrasi alanında çalışmalar yapanları onurlandırmayı ve bu alanda yapılacak yeni çalışmaları teşvik etmeyi hedeflemektedir.

İstanbul Tabip Odası, ödül için son başvuru tarihini 3 Şubat 2012 olarak duyurmuştur.

Bilgilerinizi rica ederim.


Saygılarımla,
A. Tarık İŞMEN
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

22.02.2012 09:32
yükleniyor..