Dişhekimi Muayenehanelerinde Düzenlenen Belgeler

Dişhekimi Muayenehanelerinde Düzenlenen Belgeler

GENELGE 
Sayı : 001-1.1360                                                                                                       Tarih: 10.09.2015

Konu : Dişhekimi Muayenehanelerinde Düzenlenen Belgeler 

DİŞHEKİMİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, 


Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün Tekirdağ ilinde yaptığı tespitlerde, dişhekimi muayenehanelerinin genelinde yazılan reçetelerde; hasta bilgilerinin eksik olduğu, protokol defterine kayıtlı olmayan hastalara reçete yazıldığı ya da protokol numaralarının yazılmadığı, dolayısıyla da fatura/serbest meslek makbuzu düzenlenmediği, bu eksikliklerle birlikte hastanın kullanması gereken ilaçların genellikle aile hekimlerine yazdırmaları şeklinde yönlendirme yapıldığı belirtilmektedir. Dişhekimi – hasta ilişkilerinde güven unsurunun önemli olduğu hepimizin kabulüdür. Hasta ile ilgili reçete, rapor ve benzer belgelerin düzenlenmesinde idari ve hukuki sorumluluklarımızın bulunduğu unutulmamalıdır. Bu bakımdan her belgenin kurallara uygun olarak doldurulması için meslektaşlarımıza gerekli bilgilendirmenin yapılmasını rica ederim. Saygılarımla, 

Ali GÜRLEK 
Türk Dişhekimleri Birliği 
Genel Sekreteri

17.09.2015 09:43
yükleniyor..