İl Sağlık Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları

İl Sağlık Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları

      İl Sağlık Müdürlüğü'nün odamıza göndermiş olduğu 97269575/770 sayı ve 12.10.2015 tarihli yazısına istinaden; ilgili yazıda ''27.10.2014 tarih ve 29157 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinin amacı, insan sağlığına yönelik geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama yöntemlerini belirlemek, bu yöntemleri uygulayacak kişilerin eğitimi ve yetkilendirilmeleri ile bu yöntemlerin uygulanacağı sağlık kuruluşlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
      Uygulamalar, Bakanlıkça yetkilendirilmiş ünite ile uygulama merkezlerinde ve ilgili alanda ''uygulama sertifikası'' bulunan tabip ve sadece dişhekimliği alanında olmak üzere diş tabibi tarafından yapılabilmektedir. Bu kapsamda yönetmelik ekinde yer alan uygulamalar kapsamında eğitim programları yürürlüğe girmiştir. Akupuntur, Kupa, Ozon Uygulamaları ile ilgili eğitim programları Sağlık Bakanlığı Web sayfasında duyurulmaktadır. Sertifika Eğitim Programı ile ilgilenen hekimleri için mağduriyet yaşanmaması adına, Sağlık Bakanlığı Web sayfasının takip edilmesi gerekmektedir. '' denilmektedir. Üyelerimize duyurulur. 

DENİZLİ DİŞHEKİMLERİ ODASI

Not: İlgili İl Sağlık Müdürlüğü Yazısına Haber Ekinden Ulaşabilirsiniz...

22.10.2015 09:10
yükleniyor..