Yönetmelik Uygulama Yaptırımlarının Ertelenmesi Bakanlıktan Talep Edildi.

Yönetmelik Uygulama Yaptırımlarının Ertelenmesi Bakanlıktan Talep Edildi.

GENELGE 
Sayı : 001-1.1564                                                                                                                              Tarih: 21.10.2015 
Konu : Yönetmelik Uygulama Yaptırımlarının Ertelenmesi Bakanlıktan Talep Edildi. 

 DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA 

     Türk Dişhekimleri Birliği Başkanlar Konseyi Toplantısı sırasında ortaya çıkan görüşler doğrultusunda Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin uygulama yaptırımlarının 30 Ekim 2015 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle ertelenmesi konusu 20.10.2015 tarih ve 002.1557 sayılı yazımızla Sağlık Bakanlığına iletilmiştir. 

     Yazının hemen ardından Genel Başkanımız Prof.Dr. Taner YÜCEL Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof.Dr. Doğan ÜNAL ile bir telefon görüşmesi yaparak talebimiz konusunda kendisini bilgilendirmiştir. 

     Sayın Genel Müdür görüşmede erteleme talebimizi uygun bulduklarını, ancak süre konusunda henüz netleşemediklerini ayrıca mevcut yönetmelikle ilgili yeni bir çalışma başlattıklarını ifade etmiştir. 

   Diğer taraftan yazımızda yer alan ve meslektaşlarımızın sıklıkla dile getirdikleri “Asansör” konusunda Oda bölgelerinde yaşanan sorunların örnekleme olarak Bakanlıklarına iletilmesi durumunda bununla da ilgili görüşebileceklerini belirtmişlerdir. O nedenle meslektaşlarımızın İl Sağlık Müdürlükleri ile yaşadıkları sorunların Odalarımız tarafından çok kısa sürede Birliğimize iletilmesi halinde Bakanlık ile paylaşılacaktır. 

     Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla, 
Ali GÜRLEK 
Türk Dişhekimleri Birliği 
Genel Sekreteri

22.10.2015 09:25
yükleniyor..