TÜM MESLEKTAŞLARIMIZIN 22 KASIM TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI ve DİŞHEKİMLERİ GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ

TÜM MESLEKTAŞLARIMIZIN 22 KASIM TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI ve DİŞHEKİMLERİ GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ

** TÜM MESLEKTAŞLARIMIZIN 22 KASIM TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI ve DİŞHEKİMLERİ GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ.**

16-22 Kasım 2015 Haftasının Dişhekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası  olması sebebiyle Eski Valilik Hizmet Binası önünde saat: 10.00’da Oda Başkanımız Dişhekimi Musa AKYOL ve Oda Başkan Vekilimiz Dişhekimi Gülbin FAKIOĞLU AKINCI tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Çelenk sunumunun akabinde Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız okundu. Çok sayıda basın mensubunun yer aldığı Çelenk Sunma Törenimizde Oda Başkanımız Dişhekimi Musa AKYOL günün anlam ve önemini belirten Basın Açıklaması’nı gerçekleştirerek tüm Dişhekimlerinin ve Toplumun Ağız Diş Sağlığı Haftasını kutladı. Yapılan basın açıklamasının ardından Çelenk Sunma Törenimize katılan meslektaşlarımızla birlikte Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çekimiyle basın açıklaması sona erdi.

DENİZLİ DİŞHEKİMLERİ ODASI

                           16.11.2015

 


DENİZLİ DİŞHEKİMLERİ ODASI

TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI

 

 

       Ülkemizde 22 Kasım gününü içine alan hafta;  rk Dişhekimleri Birliği ve Odaları tarafından toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesine katkı koymak, dikkatini çekmek, doğru alışkanlıklar kazandırmak ve genel sağlığın ayrılmaz bir parça olan ağız ve diş sağlığı konusunda izlenen politikaları değerlendirmek amacıyla “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlanmaktadır.

       

       Maalesef bu yıl kutlamalarımızı buruk bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Ülkemizde son bir yıl içinde tarifsiz acılar yaşanmakta, bir bölgemizde her gün çatışmalar olmakta, sivil, güvenlik görevlisi vatandaşlarımızın ölüm haberleri gelmektedir. İstikrar adı altında ülke adete bir iç savaşa sürüklenmektedir. Ülkemiz Ortadoğu ülkesi haline gelmiş, yaşanan canlı bomba eylemleriyle yüzlerce vatandaşımız hayatlarını kaybetmiştir. Bu koşulların bir an önce sonlandırılması, eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye'nin hayat bulması için bizler var gücümüzle mücadele edeceğiz.

 

       rk Dişhekimleri Birliği,  toplumun ve bireyin ağız diş sağlığının iyileştirilmesini ve nitelikli dişhekimliği hizmetinin sunulmasını amaç edinmtir. Bu amaca ulaşabilmek için de bilimsel temelli, kata daya ve koruyucu ağız diş sağlığını önceleyen politikaları savunmaktadır.

 

       Amacımıza ulaşabilmek adına, hafta boyunca tüm  Odalarımızla birlikte,  kamuoyu oluşturmak ve sesimizi yetkililere ulaştırabilmek için değik etkinlikler zenlemekteyiz.

 

       Son yıllarda, nya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve nya Dişhekimleri Birliği (FDI) öncülüğünde başlatılan ve İstanbul’da gerçekleştirilen FDI Kongresi’nin de sonuç bildirgesi olarak imzalanıp deklare edilen FDI 2020 Vizyonu olan Ağız sağlığı, genel sağlığın aylmaz bir parçasıdır ve temel insan hakkıdır.” sloganı önümüzdeki dönemlerde TDB’nin ve Odalarının en önemli temel hedefi olacak ve çalışmalarımızı bu yönde ağırlıklı olarak sürdüreceğiz.

 

       Artık tüm nyada, ağız ve diş sağlığı modelini oluştururken, bulaşıcı olmayan hastalıklarla (kalp, şeker hastalığı, kronik solunum hastalıkları,, kanser vb.) ağız sağlığının ortak risk faktörlerine göre değerlendirilip ele alınması gerektiği yönünde çalışmalar yalacaktır.

 

       nyadaki ölümlerin % 60 ‘tan fazlasının, başka bir deyle yılda 36 milyon insanın bulaşıcı olmayan (Kalp kastalığı, diyabet, kronik solunum hastalıkları ve kanser gibi)  hastalıklardan öldüğü gerçeğini göz önünde bulundurduğumuzda ve ağız sağlığı ile ilişkilendirildiğinde, ağız diş sağlığının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Düşük gelirli ülkelerde bu rakamlar daha da artmaktadır.

 

       Özetlersek; Daha iyi bir genel sağlık için, ağız sağlığının geliştirilmesi şarttır. TDB ve Odaları olarak 2013 yılından itibaren bu konuyumeslektaşlarımızla, genel tıp uzmanlarıyla ve  yetkililerle birlikte  ele  alıp,  topluma  kazandırmayı  hedeflerimizin  en  önemlisi  olarak stik.


       Ülkemizde, insanımızın % 90‘nın üzerinde tedaviye muhtaç diş eti hastalıkları, diş çürükleri ve diş eksikliği mevcuttur. 65 yaş üstü insanımızdaki dişsizlik ora % 67 dir. 0-11 yaş grubunda çürük oranı Ab ülkelerine göre 6 kat fazladır.

       

       Çalışmalarımızı, özellikle çocuklarımızdan başlatmalıyız ki sağlıklı nesiller yetiştirebilelim ve sağlığa yalan harcamalaazaltabilelim.Son on yılda izlenen Sağlıkta Dönüşümpolitikalarını incelediğimizde; Sağlık Bakanlığı Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde (ADSM) 7200 dişhekimi ve fakültelerde 3200 dişhekimiyle, performans kıskacı altında ağız d sağlığı sorunlarının çözmeye çalıştığını görüyoruz. Son 5 yılda yalan lemlerde; bu merkezlerde poliklinik sayısı her yıl, 3 milyon artarak gelmiş.

 

       Bilimsel verilerle değerlendirdiğimizde bir dişhekiminin 8 saatte yaptığı işlemi ancak 16 saatte yapabileceği ortaya çıkmaktadır.  Kaldı ki; günlük çalışma süresi gerçeği ile uyuşmamaktadır. Bu sonuca göre; Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde verilen hizmetlerin kalite sorgulama ön plana çıkmasına rağmen, Sağlık Bakanlığı sadece rakamlara bakarak tabloyu başarı olarak değerlendirmemelidir.

 

       Ayrıca ADSM''lerde uygulanan ihale yöntemiyle yapılan işlerin kalite denetlemesi yapılamamaktadır. ADSM'lerde diş tedavisi görmüş hasta memnuniyeti yukarıda saydığımız gerekçelerle çok düşük seyretmektedir.


       Toplumun ağız diş sorunlarının çok yüksek olduğu ülkemizde, bu günkü performans ve ihale yöntemiyle sadece kamudan hizmet alarak çözmesi mümkün değildir.


        Bu nedenlerle;

 

1.  Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin nitelikli ve sürdürülebilir olma için, şu anda atıl durumda bıralan 15.000 serbest çalışan dişhekimi de ülkenin ağız diş sağlığı hizmetlerine dahil edilmelidir. Böylece geriye dönecek vergilerle devlet de kazanacak ve serbest çalışan dişhekiminin, yardımcı personel, laboratuar ve malzeme tedarikçilerinin istihdamıyla ülke çalışaartacaktır.

 

2.  Sağlık Bakanlığına bağ kurumlar ağırlıklı olarak koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri

vermelidir. Ülkenin çürüksüz” geleceği buna bağlır.

 

3. Dişhekimliği Fakültelerinin alt ya ve öğretim üyesi ve akademisyen sorunu çözülmede zla   artışı durdurulma ve fakülteler performans kıskacından kurtarılarak, geek görevi olan bilimsel araştırma ve eğitim çalışmalarına yönlendirilmelidir.

Sonuçta; insanımız dişsiz, muayenehanesinde çalışan dişhekimi siz, kamuda çalışan dişhekimleri  köle durumundadır.

 

Bu ana görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşıyor, sorumluların dikkatine sunuyoruz.

Bu koşullar altında tüm meslektaşlarımın Dişhekimliği Günü'nü kutluyorum.                                                                                                          Denizli Dişhekimleri Odası

                                                                                                            Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                           Dişhekimi Musa AKYOL

                                                                                                                   Oda Başkanı

16.11.2015 11:10
yükleniyor..