İl Sağlık Müdürlüğü Açıklaması - Antibiyotik Reçeteleme

İl Sağlık Müdürlüğü Açıklaması - Antibiyotik Reçeteleme

       Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'nün 14.12.2015 Tarih ve 97269575/549 Sayılı yazısına istinaden;
       ''Sağlık Bakanlığınca yürütülmekte olan Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017 kapsamında AİK faaliyetlerini destekleyecek faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla oluşturulan AİK İl Koordinatörlüğünce, ilimizde faaliyet gösteren Eczaneler reçetesiz antibiyotik satışı ile ilgili yapılan denetim neticesinde; antibiyotik ilaçlardan bir çoğunun reçetelerinin bulunmadığı, Dişhekimleri tarafından antibiyotik vb. ilaçların küçük not kağıtlarına yazıldığı, reçetelerde bulunması gereken (reçete sahiplerinin T.C. Kimlik numaraları, muayene kayıt protokol numaralarının) bulunmadığı, dolayısıyla reçetelerin usulüne uygun olmadığı, bu durumun Eczanelerde Eczacı ile hasta arasında tartışmalara yol açtığı, Eczacının hasta mağduriyeti yaşamaması açısında bu tür reçetelerdeki antibiyotik ilaçları karşılama zorunda kaldıkları, bu sebeple de Eczanede reçetesiz veya uygun olmayan reçete ile antibiyotik ilaç satışının arttığı, bu durumun denetimlerde Eczaneleri zor durumda bıraktığı tespit edilmiştir. 

       Dişhekimlerinin muayene sonucu reçete edecekleri antibiyotik ilaçların usulüne uygun reçete edilerek, hastaların muayene kayıt protokol numarasının ve diğer reçetede bulunması gereken bilgilerin mutlaka bulunması gerektiği hususunun odanıza kayıtlı tüm Dişhekimlerine duyurulması gerektiği rica edilmektedir.'' denildiğinden yukarıda belirtilen hususlar konusunda meslektaşlarımızın gerekli hassasiyetine göstermeleri önem ile rica olunur.

DENİZLİ DİŞHEKİMLERİ ODASI

Not: İlgili İl Sağlık Müdürlüğü Yazısı Ekte Yer Almaktadır. 

24.12.2015 10:37
yükleniyor..