İl Sağlık Müdürlüğü Elektronik İmza Kullanımı İle İlgili Açıklama

İl Sağlık Müdürlüğü Elektronik İmza Kullanımı İle İlgili Açıklama

       İl Sağlık Müdürlüğü'nün 04.01.2016 tarih ve 58713746/710.03 sayılı yazısına istinaden elektronik imza kullanımı ile ilgili açıklaması aşağıdaki şekildedir. 

       Bilindiği üzere 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 11. Maddesinde belirtilen görev, yetki ve sorumluluk alanı itibari ile Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) yazılımı üreten firmaların akreditasyon süreçlerinin takibi Bakanlığımız Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 

       Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ''27.07.2015 tarihinde Medula'yı kullanan tüm sağlık hizmet sunucularında elektronik ortamda yazılan reçetelerde (e+reçete) ''Güvenlikli Elektronik İmza'' uygulamasına zorunlu olarak geçileceği ve reçetelerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile yapılan düzenleme kapsamında, ıslak imzaya eşdeğer hukuki geçerliliği olan Güvenlikli Elektronik İmza ile imzalanmasının gerekmekte olduğu'' konularındaki bildirimleri SGK web sayfasında duyurulmuştur. Bu duyuruda 01.01.2016 tarihinde e-reçete uygulamasında Güvenlikli Elektronik İmza'' düzenlemesine zorunlu olarak geçileceği ve herhangi bir ertelemenin söz konusu olmayacağı hususu yer almaktadır.

       Bakanlığımızca da 2012 yılından beri yürütülmekte olan e-imza yaygınlaştırma çalışmaları gözden geçirilerek, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması açısından, 01.01.2016 tarihine kadar odanıza kayıtlı reçete üreten tüm özel diş ve muayenehanelerde yazılan e-reçetelerin, elektronik imza ile imzalanabilmesine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması odanıza bağlı tüm özel diş ve muayenehanelerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederiz.'' denilmektedir. 

       Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde e-reçete üreten sağlık kuruluşlarının düzenlemiş oldukları e-reçetelerin elektronik imza ile imzalanması gerektiği yönünde alınan bilgiler doğrultusunda meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız. 

DENİZLİ DİŞHEKİMLERİ ODASI

Not: İlgili İl Sağlık Müdürlüğü yazısı ve yazı ekinde yer alan Sağlık Bakanlığı yazısına haber ekinde yer alan dosyalardan ulaşabilirsiniz.

07.01.2016 10:14
yükleniyor..