DUYURU! YENİ YÖNETMELİĞİN YAPTIRIM UYGULAMA SÜRESİ 01.06.2016 TARİHİNE KADAR UZATILDI!

DUYURU! YENİ YÖNETMELİĞİN YAPTIRIM UYGULAMA SÜRESİ 01.06.2016 TARİHİNE KADAR UZATILDI!

GENELGE
Sayı : 001-1.45                                                                                                                              Tarih : 13.01.2016

Konu : Yönetmeliğin Yaptırım Uygulaması 01.06.2016 Tarihine Uzatıldı.

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

03.02.2015 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin, ağız diş sağlığı hizmet sunumunda oldukça radikal değişiklikler getirerek bazı kurallarının muğlak, çelişkili ya da uygulamasının yaşamda önemli zorluklar yaratması sebebiyle, kısa zamanda sağlık kuruluşlarında tam olarak uygulanamadığı bilinmektedir.

Bakanlığın 20.04.2015 tarihli yazısıyla Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasında yaşanan kimi sorunlara çözüm yolları önerilerek, Yönetmeliğin yaptırımlarının 30.10.2015 tarihinden itibaren uygulanacağı belirtilmişti.

Alanda karşılaşılan zorluklar nedeniyle; Yönetmeliğin uygulamasının ertelenmesi talebiyle 28.12.2015 tarihinde Sağlık Bakanından randevu talebimiz olmuştu.

Meslektaşlarımızın Yönetmelikle ilgili yaşadıkları sorunların çeşitli kademelerde Bakanlığa iletilmesi çabalarımız sonucu, Sağlık Bakanlığı yayımladığı 12.01.2016 tarih ve 23590821/199 sayılı yeni genelgesi ile uyum süresinin 01.06.2016 tarihine kadar uzatıldığını duyurmuştur.

Sağlık Bakanlığının bu olumlu yaklaşımı için teşekkür ediyor, yeni Yönetmelik hazırlıklarında her türlü katkıyı Türk Dişhekimleri Birliği olarak vermeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz.

Bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,

Ali GÜRLEK
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

Not : İlgili yazı ve Bakanlık Genelgesi Haber Ekinde Yer Almaktadır.

13.01.2016 12:13
yükleniyor..