DENİZLİ DİŞHEKİMLERİ ODASI 15. OLAĞAN GENEL KURUL ve SEÇİMLER

DENİZLİ DİŞHEKİMLERİ ODASI 15. OLAĞAN GENEL KURUL ve SEÇİMLER

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

Denizli Dişhekimleri Odası

 

SAYI    : 014/023/2016                                                                                             03/03/2016

KONU : Genel Kurul ve Seçimler

 

SAYIN ÜYEMİZ

 

       Odamız 15. Olağan Genel Kurul toplantısı ve seçimler 02.04.2016 Cumartesi günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet binamızın 1.katında bulunan Makine Mühendisleri Odası 7.Yıl Konferans salonunda, seçimler ise Makine Mühendisleri Odası Eski Hizmet Yerinde (3.kat ) yapılacaktır.

 

       Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul ve Seçimler 09.04.2016 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

      

                                                                                                                                          Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                                                       Dişhekimi Musa AKYOL

                                                                                                                                  Denizli Dişhekimleri Odası Başkanı

       G Ü N D E M :

 

1-      Açılış ve yoklama

2-      Kongre divan teşkili

3-      Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

4-      Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrası

5-      Yeni dönem bütçe taslağının okunması ve kabulü

6-      Organlara seçilecek üyelerin Genel Kurula sunulması

7-      Oda organlarında görev alacaklara verilecek ödeneklerin tespiti

8-      3224 Sayılı T.D.B Kanunu’nun 7. Maddesi’nin ( d ) bendine istinaden; Oda için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

9-      Dilek ve temenniler

10-  Kapanış.

 

      Seçimlere katılmak 3224 sayılı kanunun 39.maddesi gereği zorunludur. Mevzuat gereği “Geçerli mazereti olmaksızın seçimlere katılmayanlara yönetim kurulunca en yüksek muayene ücreti olan (60.00 TL) para cezası ile cezalandırılır” hükmü bulunmaktadır.

      Bu nedenle lütfen demokratik hakkınızı Cumartesi günü kullanınız.


DENİZLİ DİŞHEKİMLERİ ODASI

 

03.03.2016 14:15
yükleniyor..