İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DENETLEMELERİ ERTELENDİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DENETLEMELERİ ERTELENDİ

    Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılan muayenehane, poliklinik ve merkezlerdeki rutin denetlemeler ile ilgili olarak, Odalarımızdan ve meslektaşlarımızdan TDB'ne ulaşan yakınmalardan dolayı, üzerindeki değişiklik çalışmaları henüz sona ermemiş Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Sunulan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile ilgili olarak bazı İl Sağlık Müdürlüklerince denetlemelere devam edildiği anlaşılmaktadır. 

Mevcut Yönetmeliğin değiştirilmesi yönünde devam eden çalışmalar göz önüne alınarak, daha önce Bakanlık tarafından 01.01.2016, ardından da 01.06.2016 tarihine kadar ertelenen; personel, araç-gereç, tıbbi cihaz ve donanımların yeni yönetmeliğe uyum süreci ile ilgili denetlemelerin, yeni yönetmelik yayımlanıncaya kadar durdurulmasının meslektaşlarımızın yaşadığı/yaşayacağı birçok haksız mağduriyeti önleyeceği, TDB tarafından 17.10.2016 tarih ve 002.1659 sayılı yazı ile Bakanlığa iletilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen ekli yazıda; yönetmelik mevzuat değişikliği çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, yeni yönetmelik düzenlenmesi yapılıncaya kadar özel ağız diş sağlığı kuruluşlarında, mevcut yönetmelik gereği yapılan rutin denetimlerin ertelendiği duyurulmuştur.

Not: İlgili Genelgelere haber ekinden ulaşabilirsiniz.


20.10.2016 09:44
yükleniyor..