MESLEKTAŞLARIMIZA ÖNEMLİ DUYURU

MESLEKTAŞLARIMIZA ÖNEMLİ DUYURU

23.03.2020 Tarihinde Alınan Kararlar:
1- Diş Hekimliğinde acil uygulamalar;
1.1- Pulpal inflamasyondan kaynaklanan şiddetli diş ağrısı
1.2.- Perikoronitis veya üçüncü molar kaynaklı şiddetli ağrı
1.3- Postoperatif olarak gelişen osteitis veya alveolit
1.4- Lokalize ağrı ve şişmeye neden olan apse veya bakteriyel enfeksiyon
1.5- Ağrı veya yumuşak doku travmasına neden olan diş fraktürü
1.6- Travmaya bağlı diş avulsiyon/luksasyonu
1.7- Çene ve yüz bölgesi fraktürleri
1.8- Oral mukozanın akut ve ağrılı lezyonları/ülserasyonları
1.9- Hayatı tehdit edici ya da kontrolsüz kanamalar
1.10- Hastanın havayolu açıklığını tehdit eden intraoral/ ekstraoral enfeksiyonlar
1.11- Radyoterapi ve kemoterapi alması planlanan ya da almakta olan ve organ nakli planlanan hastaların tedavileri
1.12- Medikal sorunları için dental konsültasyon istenilen hastalar
1.13- Dikiş alınması
1.14- Geçici restorasyon kaybı/kırıklarının ve hareketli protez kullanımına engel olan vurukların aerosol oluşturmayacak şekilde tedavi
1.15- Ortodontik tedavi görmekte olan hastaların braket ve tellerinin yerinden çıkması ve kırılması şeklinde tanımlanmıştır. 
Bunların dışındaki işlemler COVID-19 salgını boyunca ya da Sağlık Bakanlığından ikinci bir açıklama yapılıncaya kadar ertelenmesi, acil işlemlerin en az iki vardiya ve tanımlanmış sabit ekipler tarafından belirlenmiş izole alanlarda gerçekleştirilmesi ve tüm ekiplerin günlük ateş takibi yapılması önerilir.
Özel diş muayenehane, klinik ve merkezlerin yukarıdaki acil tanımlamaları dışındaki hizmetlerinin bir süreliğine durdurulması önerilir.

24.03.2020 11:33
yükleniyor..