2020 YILI ODA SEÇİM TARİHLERİ

2020 YILI ODA SEÇİM TARİHLERİ

SAYIN ÜYEMİZ

                                          

       Odamız 17. Olağan Genel Kurul toplantısı 15.08.2020 Cumartesi günü saat 13.00’te hizmet binamızın 1.katında bulunan Makine Mühendisleri Odası 7.Yıl Konferans salonunda aşağıda yazılı olan gündeme göre yapılacaktır.

       Ayrıca 16.08.2020 Pazar günü saat 09.00 – 17.00 arasında Makine Mühendisleri Odası Eski Hizmet Yerinde (3.kat ) seçimler yapılacaktır.

       Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul  22.08.2020 tarihinde aynı yer ve saatte  yapılacaktır.

       Organ seçimleri ise 23.08.2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

      

 

 

                                                                                                                      Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                                     Dişhekimi Musa AKYOL

                                                                                                           Denizli Dişhekimleri Odası Başkanı

 

      G Ü N D E M :

 

  1-Açılış ve yoklama

  2-Kongre divan teşkili

  3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

  4-Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrası

  5-Yeni dönem bütçe taslağının okunması ve kabulü

  6-Organlara seçilecek üyelerin Genel Kurula sunulması

  7-Oda organlarında görev alacaklara verilecek ödeneklerin tespiti

  8-3224 Sayılı T.D.B Kanunu’nun 7. Maddesi’nin ( d ) bendine istinaden; Oda için gerekli taşınmazların   

  satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

  9-Dilek ve temenniler

  10-Kapanış

 

      Seçimlere katılmak 3224 sayılı kanunun 39.maddesi gereği zorunludur. Mevzuat gereği “Geçerli mazereti olmaksızın seçimlere katılmayanlara oda yönetim kurulu tarafından o yıl uygulanan en yüksek muayene ücreti kadar para cezası ile cezalandırılır” hükmü bulunmaktadır.

      Üyelerimizin cezalı duruma düşmemeleri için olağan Seçimli Genel Kurul toplantısına katılmalarını ve oy kullanmalarını önemle rica ederim.

 

__________________________________________________________________________________

 ADRES :15 Mayıs Mah. 561 Sok. No:4 Kat:4    DENİZLİ   Tel:0 (258) 264 41 03    B.G: 242 63 64

10.08.2020 14:09
yükleniyor..