DOKTOR BİLGİ BANKASI KAYITLARI

DOKTOR BİLGİ BANKASI KAYITLARI

 KAYIT

GENELGE

Sayı     : 001-1.831                                                                      Tarih: 25.06.2012

Konu  : Doktor Bilgi Bankası

 

 

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

 

            Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Valiliklere gönderilen  21.06.2012 tarihli yazıda; İl Sağlık Müdürlüklerince uygunluk belgesi düzenlenmiş özel dişhekimliği muayenehane, müşterek muayenehane, ağız diş sağlığı poliklinik ve merkezlerinin Bakanlık Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) / Özel Sağlık KuruluşlarıYönetimi Sistemi (SKYS) kayıtlarının yapılacağı bildirilmiştir.

 

            Dişhekimlerinin söz konusu sistemlere kayıtlarının yapılabilmesi için öncelikle Doktor Bilgi Bankası’nda (DBB) kayıtlarının olması gerekmektedir.

 

            Meslektaşlarımızın http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/ web adresinden TC kimlik numaralarını girerek kayıtlarının olup olmadığını kontrol etmeleri, kayıtları bulunmayan meslektaşlarımızın ise söz konusu web adresinde yer alan adımları takip ederek Doktor Bilgi Bankası’na kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.


Saygılarımla, 

  


                                                                                         A.Tarık İŞMEN

                                                                                         Türk Dişhekimleri Birliği

                                                                                       Genel Sekreteri

 

Ek: Sağlık Bakanlığından Alınan Yazı.(1 Sayfa)

 

 

28.06.2012 06:32
yükleniyor..