AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİM VE SINAV BAŞVURUSU SON GÜN 20 EYLÜL 2012

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİM VE SINAV BAŞVURUSU  SON GÜN 20 EYLÜL 2012


Sayı    : 001-1.935                                                                                               Tarih: 23.07.2012
Konu : Ağız Diş Sağlığı Teknikerliği Eğitimi 
           ve Sınav Başvurusu
  
                                           DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,
          Ağız diş sağlığı teknikerliği eğitimi ve sınav başvurusu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı web sitesinde bir duyuru yayınlanmıştır. 

        http://www.sb.gov.tr/TR/belge/1-16046/bakanligimiz-tarafindan-psikolojinin-tibbi-uygulamalari-.html adresinde yayınlanan duyuruya göre; ağız diş sağlığı teknikerliği eğitimi ve sınavı için son başvuru tarihi; 20 Eylül 2012’dir.

           Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 20.07.2012 tarihli “Ağız Ve Diş Sağlığı Teknikerliği Yetkilendirme Eğitim Ve Sınavına Başvuru Usul ve Esasları” ile ilgili yazısı ayrıca ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla,
A.Tarık İŞMEN
Türk Dişhekimleri BirliğiNot: Dilekçe örneği aşağıda yer almaktadır.

24.07.2012 09:13
yükleniyor..