Kontrole Tabi İlaçlar İle İlgili İl Sağlık Müdürlüğü Yazısı

Kontrole Tabi İlaçlar İle İlgili İl Sağlık Müdürlüğü Yazısı

     Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi ile Siklopentolat Hidroklorür, Tropikamid, Fenilefrin etkin maddelerini ihtiva eden göz damlaları/oflamik solüsyonların suistimaline ilişkin şikayetlerin ulaşması nedeniyle kontrollü tüketimlerinin sağlanması için söz konusu etken maddeleri ihtiva eden Sikloplejin Göz Damlası %1, ve Siklomid Steril Göz Damlası %1 isimli ilaçlar ile, Tropikamid etkin maddesi içeren Mydriacyl Steril Oftalmik Solüsyon %0,5 Tropamid Fort Steril Göz Damlası %1, Tropamid Steril Göz Damlası %0,5, Torpicamide Göz Damlası %1 isimli ilaçlar ile Fenilefrin etken maddesi içeren Fenilefrin %10 Steril Göz Damlası ve Mydfrin %2,5 Steril Göz Damlası isimli ilaçların Normal Reçete ile Verilecek İzlemeye Tabi İlaçlar kapsamına alındığı, bu sebeple söz konusu ilaçların Normal Reçete ile verilmesi, elden yapılan satışlarında reçete kayır defterine kayıtlarının yapılması ve reçetelerin eczanelerde saklanması zorunlu olup, Sosyal Güvenlik Provisyon sistemlerinden onay alınarak karşılanan söz konusu reçetelerin Sosyal Güvenlik provizyon sistemlerinden alınan dökümlerin bilgisayar çıktısı veya dijital ortamda muhafaza edilmesi gerektiği ve bahsi geçen ilaçların göz hastalıkları uzmanları tarafından reçete edilmesi ve göz hastalıkları uzmanlık belgesini ibraz eden hekime reçete formatında en fazla dört adet olacak şekilde satılması gerektiği bildirilmiştir. İlgi sayılı genelge fotokopisi ekte gönderilmiştir. 

Not: İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Genelgesi Ekte sunulmuştur.

29.11.2012 08:52
yükleniyor..