İl Sağlık Müdürlüğü'nün ''Sağlık Net 2 Veri Gönderimi'' İlgili Yazısı

İl Sağlık Müdürlüğü'nün ''Sağlık Net 2 Veri Gönderimi'' İlgili Yazısı

         İl Sağlık Müdürlüğü'nün 21.11.2012 Tarihli yazısına istinaden; Bakanlıkça 1 Ağustos 2012 Tarihinde tüm sağlık verilerinin kayıt altına alınabilmesi amacıyla Sağlık Net 2 Sistemi devreye alınmıştır. Sağlık net 2 Sistemi ile birlikte, sağlık hizmeti veren tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının USVS 2.0 kapsamında yer alan verileri Sağlık Net 2 sistemine göndermeleri zorunlu hale gelmiştir. 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren Sağlık Net 2 sisteminde muayenehanelerin de veri gönderimi sorunlu olacağından, tüm sağlık kurum ve kuruluşların sisteme veri gönderimi yapmak üzere mevcut yazılımlarını Sağlık Net 2 sistemine entegre hale getirmeleri, henüz yazılımı olmayanların ise bu tarihe kadar sisteme entegre bir yazılım temin etmeleri gerektiği hususunu yazılı olarak bildirilmiştir. 

Not: Konu ile ilgili Sağlık Müdürlüğü yazısı ektedir.

29.11.2012 09:26
yükleniyor..