SAĞLIK NET 2 VERİ GÖNDERİM SİSTEMİNE İLİŞKİN BAKANLIK İLE GÖRÜŞME

SAĞLIK NET 2 VERİ GÖNDERİM SİSTEMİNE İLİŞKİN BAKANLIK İLE GÖRÜŞME

         Son günlerde gündemde olan Sağlık Net 2 Veri Sistemine kayıt işlemleri ile ilgili olarak TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Taner YÜCEL, Başkanvekili Dr.Serdar SÜTCÜ, Genel Sekreter A.Tarık İŞMEN ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Serdar AK, 12 Aralık 2012 tarihinde Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Hakkı ÖZTÜRK ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Ünal HÜLÜR ile bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Görüşmede; hasta bilgilerinin  Sağlık Net 2 Veri Sistemine girilmesi ile ilgili dişhekimlerinin yeterince ve zamanında bilgilendirilmediği, teknik altyapılarının bu işleme uygun olmadığı ayrıca hasta güvenliği ve aracı firma kullanımının meslektaşlarımıza yeni bir yük getireceği konuları gündeme getirilmiştir.

Görüşme sonucunda konu hakkındaki kaygı ve hassasiyetlerimiz uygun bulunmuş ve talebimize ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın dişhekimliğini kapsayan bir program hazırlaması, dişhekimlerinin bu sistem üzerinden hastanın aksine bir talebi yoksa kayıtları girmesi ve bu program yapılana kadar sürecin ertelenmesi konusunda mutabık kalınmıştır.

Yapılan  görüşmenin hemen sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından 13.12.2012 tarihinde  "Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Veri Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı" yayınlanmıştır.


TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ


Yönetmelik Taslağı için: http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-17634/kisisel-saglik-verilerinin-islenmesi-ve-veri-mahremiyet-.html


24.12.2012 10:46
yükleniyor..