2013 Yılı Rehber Tarifesi

2013 Yılı Rehber Tarifesi
GENELGE

Sayı     : 001-1.1608                                                                                                                         Tarih  : 27.12.2012

Konu  : 2013 Yılı Rehber Tarifesi

 

 

 DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

 

Dişhekimlerinin 2013 yılında uygulayacakları  Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücretleri Rehber Tarifesi,  Odalarımızdan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda
12-13 Aralık 2012  tarihli Merkez Yönetim Kurulu toplantısında belirlenerek 27.12.2012 tarih ve 002-2.1600 sayılı yazımızla Sağlık Bakanlığı’na gönderilmiştir.

TDB web sitesinde yayımlanan Tarife baskı aşamasında olup, kısa sürede Odalarımıza gönderilecektir.

Saygılarımla,

A. Tarık İŞMEN

Türk Dişhekimleri Birliği

Genel Sekreteri

 

Not: 2013 Yılı Rehber Tarifesi için ekteki dosyaya tıklayınız...

03.01.2013 11:42
yükleniyor..