TDB KOMİSYONLARI ÜYELERİ

TDB KOMİSYONLARI ÜYELERİ

            TDB'nin 10.01.2013 Tarih ve 001-1.37 sayılı Genelgesi'ne istinaden 2012-2014 Dönemi hizmet üretecek komisyonlarda görev almak isteyen meslektaşlarımızın odamız ile irtibata geçerek, genelgede belirtilen komisyonlara isimlerini yazdırabilirler.GENELGE

Sayı     : 001-1.37                                                                                                                                                                              Tarih: 10.01.2013

Konu   : TDB Komisyonları Üyeleri

 


DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Dişhekimleri Birliği Komisyonlarının isimleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

Komisyonlarda çalışmasını önereceğiniz meslektaşlarımızın isimlerinin 18 Ocak 2013 tarihine kadar Birliğimize bildirilmesini, gelecek taleplerin ihtiyaçlarımız doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirileceğini bilgilerinize rica ederim.

 

Saygılarımla,

A.Tarık İŞMEN

Türk Dişhekimleri Birliği

Genel Sekreteri

 

 

2012-2014 DÖNEMİ HİZMET ÜRETECEK TDB KOMİSYONLARI

         13.Olağan Genel Kurulu’nun 3 Nolu Kararı Gereğince Oluşturulan Genişletilmiş Mevzuat Komisyonu
 1. Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanı Komisyonu
 2. Basın Yayın Komisyonu
 3. Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması Komisyonu
 4. Dişhekimliğinde Mevzuat ve AB Müktesebatı Uyumlaştırma Çalışmaları Komisyonu
 5. Kamu Çalışanları Komisyonu
 6. Kongre ve Fuar Komisyonu
 7. Sağlık Turizmi ve Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerine Yansımaları Komisyonu
 8. Sahte Dişhekimleri İle Mücadele Komisyonu
 9. Serbest Çalışan Dişhekimleri Özlük Hakları Komisyonu
 10. Tüketici Hakları Komisyonu
 11. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni İzleme Komisyonu
 12. Uzmanlık Komisyonu
 13. Yardımlaşma Fonu Komisyonu

23.01.2013 16:18
yükleniyor..