Dişhekimi Sevinç ÖZGÜNER İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü

Dişhekimi Sevinç ÖZGÜNER İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü
GENELGE

Sayı     : 001-1.116                                                                                      Tarih: 18.01.2013

Konu  : “Dişhekimi Sevinç ÖZGÜNER İnsan Hakları,

               Barış ve Demokrasi Ödülü”

 

 

 

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

 

23 Mayıs 1980’de Mecidiyeköy’deki evinde öldürülen TTB Merkez Konseyi Üyesi Dişhekimi Sevinç ÖZGÜNER’in anısına İstanbul Tabip Odası tarafından her yıl “Dişhekimi Sevinç ÖZGÜNER İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü” verilmektedir.

 

Ödül; insan hakları, barış ve demokrasi alanında çalışmalar yapanları onurlandırmayı ve bu alanda yapılacak yeni çalışmaları teşvik etmeyi hedeflemektedir.

 

İstanbul Tabip Odası, ödül için son başvuru tarihini 8 Şubat 2013 olarak duyurmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

Saygılarımla,

 

 

 

A. Tarık İŞMEN

Türk Dişhekimleri Birliği

Genel Sekreteri

 

EKİ: “Dişhekimi Sevinç ÖZGÜNER İnsan Hakları,

            Barış ve Demokrasi Ödülü” Yönergesi ve Katılım Formu

 

23.01.2013 16:31
yükleniyor..