YENİ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

YENİ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

            Odamız Başkanı Dişhekimi İrfan KARABABA'nın Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu'na seçilmesi sonrası yürütmekte olduğu Oda Yönetim Kurulu Başkanlık görevinden istifa etmiştir.
           Sayın Dişhekimi İrfan KARABABA'ya odamıza göstermiş olduğu destek ve katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunar, Merkez Yönetim Kurulu'ndaki görevinde başarılar dileriz.
           Yapılan toplantı sonrasında yeni yönetim kurulu görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur. 

                                                                                                                                           DENİZLİ DİŞHEKİMLERİ ODASI
1-      Dişhekimi Musa AKYOL                          ( Başkan )

2-      Dişhekimi Funda KULAKLI DAYAN       ( Başkan Vekili )

3-      Dişhekimi Çağrı ÖNCEL                           ( Genel Sekreter )

4-      Dişhekimi Hamdi ALP BULGUR             ( Sayman )

5-      Dişhekimi Mehmet ÇINARGÜR             ( Üye)

31.01.2013 10:32
yükleniyor..