Devir Teslim Töreni - Basın Açıklaması

Devir Teslim Töreni - Basın Açıklaması

Basınımızın değerli mensupları;

Bugün burada 13. dönem yönetim kurulumuzda oluşan görev değişikliği ile ilgili olarak sizlerle buluştuk.Son iki dönemdir Oda Başkanlığı görevini yürütmekte olan arkadaşımız Dişhekimi İrfan Karababa'nın TDB Merkez Yönetimine seçilmiş olmasıyla boşalan Oda Başkanlığı görevine Yönetim Kurulu kararı ile Musa Akyol seçilimiştir.Eski Oda Başkanımıza yeni görevinde başarılar dilerken,Denizli Dişhekimleri Odasına şimdiye kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Yönetim Kurulumuz ve tüm dişhekimi meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum.Oda çalışmaları bir gönüllülük hizmetidir,şu ana kadar türlü fedakarlıklarla Odamız kuruluşundan bu yana  görev alan tüm Başkan,Yönetim Kurulu ve Organlarında çalışan meslektaşlarımıza şükranlarımızı iletiyoruz.Bizler de,elimizin erdiği, gücümüzün yettiğince Dişhekimleri camiasına layık olmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları meslek örgütü oldukları için Dişhekimlerinin özlük hakları ve etik sorunları ile ilgili çalışmalar yapar.Bunun yanında Türkiye'de Dişhekimliği ve genel sağlıkla ilgili çalışmaları da yürütür.Ülkemizde sağlık alanında varolan sorunlarla ilgili araştırmalar yaparken,ağız sağlığının daha iyiye gitmesi,en azından dünya ortalamalarına ulaşması konusunda bilimsel ve alan çalışmaları içerisinde yer alır.

Bugün sağlık sisteminden kaynaklı sıkıntılar Dişhekimliği alanında da ağır bir şekilde hissedilmektedir.En önemli sıkıntılardan birisi Dişhekimlerinden hizmet satın alınmaması sorunudur.Hastalar bütün sağlık branşlarında özelden hizmet satın alabilirken sadece Dişhekimlerinden hizmet satınalamamaktadır.Bu da toplumun ağız ve diş sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.Bu durum hem kamuda çalışan arkadaşlarımızın yükünü kaldırılamayacak oranda arttırmakta hem de hastalar hızlı ve ulaşılabilir hizmetten yoksun kalmaktadır.Kamuda hasta yığılmaları olurken ana ayağı muayenehanecilik olan dişhekimliğinde, muayenehaneler yapılmış olan yatırımlarla beraber  atıl bir şekilde durmaktadır.Oysa sağlık bir bütünlüktür ve ağız da insan sağlığının önemli bir unsurudur.Son zamanlarda diş sağlığında da özele gidilebileceği gibi haberler basında sıkça yer almaktadır,bu haberler hiç bir dayanağı olmayan haberlerdir.Halkımıza beklenti içerisine girerek diş sağlığı sorunlarını ertelememelerini önemle bildiririz.

Hükümet tarafından sağlık alanında yapılan değişiklikler hastalarımızın güvenilir ve sonuç alıcı tedavilere ulaşmasında sıkıntı yaratmaktadır. Kamu Hastane Birlikleri ile sağlık kuruluşlarının birer ticarethaneye dönüştürülmesi,Kamuda performansa dayalı ücretlendirmelerin yapılması hastaların uygun tedavilerle sağlığına kavuşmasının önünde büyük bir engeldir.Son günlerde gündeme gelen Sağlık Lisans yönetmeliği ile Sağlık hizmeti verebilecek muayene ,merkez ve hastanelerin açılması için lisans zorunluluğu getirilmeye çalışılmakta bu da açık arttırma usulü ile yapılacak olup, sağlık alanının bugünkü durumundan daha da ticari bir alana dönüşmesine sebeb olacaktır.

Meslektaşlarımızın mesleki sorunları ile beraber bütün vatandaşlarımızı etkileyecek bu olumsuz çalışmaların önünde bir engel oluşturmak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asli görevlerimizden birisi olacaktır.

Türk Dişhekimleri Birliği dünya da saygın birliklerden birisidir.Dünya da her yıl bir kez düzenlenen Dünya Dişhekimliği Kongresi(FDİ)bu yıl Ağustos ayında İstanbul da yapılacaktır.Ülkemiz için ciddi bir turizm geliri sağlayacak,ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacak,bilimsel birçok sunumun olacağı bu etkinliğin canlı tanığı olmak için bütün meslektaşlarımıza bu kongreye katılım için çağrıda bulunuyoruz.

Denizli Dişhekimleri Odası Olarak her zaman meslektaşlarımızın bilimsel olarak daha ileri gitmesi, toplumda ağız ve diş sağlığı göstergelerinin daha iyi bir düzeye getirilmesi yönündeki çalışmalarını devam ettirmektedir.

Denizli Dişhekimleri Odası Yeni Yönetim Görev Dağılımı Aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir.

1-      Dişhekimi Musa AKYOL                      ( Başkan )

2-      Dişhekimi Funda KULAKLI DAYAN      ( Başkan Vekili )

3-      Dişhekimi Çağrı ÖNCEL                      ( Genel Sekreter )

4-      Dişhekimi Hamdi ALP BULGUR            ( Sayman )

5-      Dişhekimi Mehmet ÇINARGÜR           ( Üye)

 

Denizli Dişhekimleri Odası 

Yönetim Kurulu Adına

Dişhekimleri Odası Başkanı

Dişhekimi Musa AKYOL

12.02.2013 10:14
yükleniyor..