14 Mart Tıp Bayramınız Kutlu Olsun

14 Mart Tıp Bayramınız Kutlu Olsun

    14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerine odamız üyeleri tarafından katılım sağlanarak, sağlık sisteminin sorunları ve yapılması gerekenlere ilişkin Denizli Devlet Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasında bulunuldu. Bütün sağlık sektörü bileşenlerinin bulunduğu basın açıklamasında ülkemizdeki sağlıkta dönüşüm uygulamalarının gayri insani olduğu, sağlık çalışanlarını adeta köleleştirdiği, performans uygulamalarıyla iş barışını böldüğü, hastaların güvenilir sağlık hizmeti almasının olanaksızlaştığının belirtildiği açıklamada,sağlığın anayasal bir hak olduğu ve herkese nitelikli, ulaşılabilir, güvenli sağlık hizmeti sağlanması amacıyla bütün platformlarda sağlık çalışanlarının seslerini duyuracağı kamuoyuyla paylaşıldı.

Denizli Dişhekimleri Odası

15.03.2013 15:06
yükleniyor..