TÜTÜN KONTROLÜ VE SİGARA BIRAKTIRMA PROJESİ

TÜTÜN KONTROLÜ VE SİGARA BIRAKTIRMA PROJESİ

Türk Dişhekimleri Birliği ile Türk Toraks Derneği, “Sigara Bırakmada Öğrenme 
Zemini” adı verilen bir projeyi birlikte hayata geçirecektir. Bu projenin amacı; her yaşta ve her grupta insanımıza hizmet veren biz dişhekimlerinin, hastalarının danıştıkları ve güvendikleri bir meslek grubu olması nedeniyle tütün alışkanlığı bulunan hastalarımızın bu alışkanlıktan uzaklaştırılmalarını sağlamaktır.Bu amaçla gönüllü meslektaşlarımıza Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Prof.Dr. Oğuz KILINÇ tarafından eğitim verilerek onların da bölgelerindeki dişhekimlerini eğitmeleri istenecektir. 

Not: Projeye katılmak ve destek vermek isteyen meslektaşlarımızın oda ile irtibata geçerek isimlerini yazdırmaları önem ile rica olunur... 

DENİZLİ DİŞHEKİMLERİ ODASI
Tel      : 0258 264 41 03
Fax     : 0258 242 63 64
E-Mail : sekreterlik@denizli-dho.org.tr
Web    : http://www.denizli-dho.org.tr

31.05.2013 12:20
yükleniyor..