Inter Partner Assistance Uygulamaları

Inter Partner Assistance Uygulamaları

Inter Partner Assistance firması tarafından bazı meslektaşlarımıza gönderilen elektronik postalar ile dişhekimlerinden kendilerine çeşitli özel sigorta şirketlerine kayıtlı sigortalıların yönlendirilmesi karşılığında bir kısım hizmetlerin ücretsiz verilmesinin talep edildiği; ayrıca hastalara yapılan tıbbi hizmetlerin de ilgili firmaya bildirilmesinin istendiği tespit edilmiş, konu ile ilgili olarak firmaya gönderilen 21.11.2011 tarih ve 011. 1525 sayılı yazımızda bu uygulamanın dişhekimi ile hasta arasında menfaat karşılığı aracılık yapmak olduğu belirtilerek, söz konusu hizmetin derhal sonlandırılması istenmiştir.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
TURKISH DENTAL ASSOCIATION

GENELGE
Sayı : 001-1. 1605 Tarih : 12.12.2011 
Konu : Inter Partner Assistance 
Firmasının Uygulamaları
DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Inter Partner Assistance firması tarafından bazı meslektaşlarımıza gönderilen elektronik postalar ile dişhekimlerinden kendilerine çeşitli özel sigorta şirketlerine kayıtlı sigortalıların yönlendirilmesi karşılığında bir kısım hizmetlerin ücretsiz verilmesinin talep edildiği; ayrıca hastalara yapılan tıbbi hizmetlerin de ilgili firmaya bildirilmesinin istendiği tespit edilmiş, konu ile ilgili olarak firmaya gönderilen 21.11.2011 tarih ve 011. 1525 sayılı yazımızda bu uygulamanın dişhekimi ile hasta arasında menfaat karşılığı aracılık yapmak olduğu belirtilerek, söz konusu hizmetin derhal sonlandırılması istenmiştir.

02.12.2011 tarihinde Inter Partner Assistance firmasından gelen cevabi yazıda; firmanın dişhekimlerinin ücretsiz hizmet sunması suretiyle bir proje geliştirmekten vazgeçmiş olduğu ve böyle bir ürünün hizmetleri arasında bulunmadığı ifade edilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim. 


Saygılarımla,
A.Tarık İŞMEN
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri 
EKİ: 02.12.2011 Tarihli 
Inter Partner Assistance Yazısı

30.11.2011 10:25
yükleniyor..