POS CİHAZLARI İLE İLGİLİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ GENELGESİ

POS CİHAZLARI İLE İLGİLİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ GENELGESİ

 

 

GENELGE

Sayı     : 001-1. 832                                                                   Tarih   :28.06.2013

Konu  : POS Cihazı

 

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI'NA,

 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 15.06.2013 tarihinde yayınlanan 426 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliğinde; Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan… mükelleflerin,  en geç 1/7/2013 tarihi itibariyle düzenlenmiş faturalarını almak şartıyla, bu cihazlarını 30/9/2013 tarihini geçmemek üzere bağlı bulundukları vergi dairesine kaydettirerek kullanmaya başlamaları gerekmektedir. denilmektedir.

 

Yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde;

 

1.      Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olup da seyyar EFT - POS cihazı kullanan… mükelleflerin 01.07.2013 tarihine kadar yeni ödeme kaydedici cihaz  faturalarını almaları, faturalarını aldıkları yeni cihazlarını 30.9.2013 tarihini geçmemek üzere bağlı bulundukları vergi dairesine kaydettirerek kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

 

2.      Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan ve seyyar EFT-POS cihazı kullanan dişhekimeleri ve varsa Odalarımız kullanmakta oldukları seyyar EFT-POS cihazlarını yerine sabit POS cihazı almaları halinde yukarıdaki zorunluluk kapsamına girmeyecek, bunlar 1.1.2016 tarihine kadar mevcut Ödeme kaydedici cihazlarını kullanmaya devam edecekler.

 

Bu duruma göre; sadece seyyar EFT-POS cihazı kullananlar  dışındaki dişhekimleri ve varsa Odalarımız mevcut ödeme kaydedici cihazlarını, 31.12.2015 tarihini geçmemek üzere malî hafızaları doluncaya kadar kullanabileceklerdir. 

 

Bilgilerinizi rica ederim.

                                                                                                                    Saygılarımla,

 

  

 

 

                                                                                                                A.Tarık İŞMEN

                                                                                                          Türk Dişhekimleri Birliği

                                                                                                                  Genel Sekreteri

 

28.06.2013 13:14
yükleniyor..