İletişim

Denizli Dişhekimleri Odası

15 Mayıs Mah. 561 Sk. No:4 Kat: 4 20100 / Denizli

0258 264 41 03

0533 744 61 18

sekreterlik@denizli-dho.org.tr

denizlidho@hotmail.com

instagram: /denizlidishekimleriodasi