Üyelik İşlemleri

Oda Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  • Yeni kayıt dilekçesi (Örnek için tıklayınız)
  • Denizli Dişhekimleri Odası üye kayıt formu (İndirmek için tıklayınız)
  • 2 adet fotoğraf
  • Diplomanın onaylı fotokopisi veya mezuniyet belgesi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi (arkalı – önlü)
  • Nüfus kayıt örneği
  • İkametgah belgesi
  • Adli sicil belgesi
  • E-devlet’ten “doktor bilgi bankası” çıktısı

Banka Hesap Bilgileri
Ziraat Bankası
Denizli Dişhekimleri Odası Başkanlığı
TR37 0001 0000 8437 1032 2350 01